Phần mềm Quản lý kho vật tư xây dựng 365

Quản lý tập trung vật tư theo công trình, theo dõi chi tiết vật tư ở từng kho. Quản lý quá trình xuất nhập kho, cùng với các tính năng điều chuyển, kiểm kê, giúp các hoạt động nhập xuất vật tư được diễn ra suôn sẻ, dễ dàng kiểm soát, hạn chế thất thoát vật tư công trình.

Tải App Quản lý kho vật tư xây dựng dành cho PC

Tính năng nổi bật của phần mềm Quản lý kho vật tư xây dựng 365

QUẢN LÝ DANH SÁCH VẬT TƯ THIẾT BỊ

QUẢN LÝ DANH SÁCH VẬT TƯ THIẾT BỊ

Quản lý danh sách vật tư thiết bị, thông tin của vật tư (thông số kỹ thuật, thuộc tính,...), nhóm vật tư, hãng sản xuất, đơn vị tính.

QUẢN LÝ THÔNG TIN TỒN KHO

QUẢN LÝ THÔNG TIN TỒN KHO

Thống kê số lượng vật tư thiết bị tồn kho, thống kê số lượng tồn kho dưới hạn mức. Thiết lập tồn kho cho vật tư thiết bị theo từng kho.

QUẢN LÝ THÔNG TIN NHẬP KHO

QUẢN LÝ THÔNG TIN NHẬP KHO

Quản lý nhập kho theo biên bản giao hàng, nhập kho điều chuyển, nhập vật tư trả lại từ thi công, nhập theo yêu cầu vật tư, nhập khác.

QUẢN LÝ THÔNG TIN XUẤT KHO

QUẢN LÝ THÔNG TIN XUẤT KHO

Quản lý xuất kho thi công, xuất kho theo yêu cầu vật tư, xuất kho điều chuyển, xuất kho sử dụng, xuất theo đơn hàng bán vật tư, xuất khác.

QUẢN LÝ THÔNG TIN KIỂM KÊ

QUẢN LÝ THÔNG TIN KIỂM KÊ

Quản lý kiểm kê theo nhóm vật tư hoặc đích danh vật tư. Cập nhật tồn kho theo biên bản kiểm kê vật tư.

BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT

BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT

Báo cáo thống kê chi tiết tồn kho, nhập kho, xuất kho của doanh nghiệp.

Quản lý kho vật tư xây dựng 365 giải pháp hàng đầu cho doanh nghiệp

Quản lý danh sách vật tư thiết bị

Quản lý danh sách vật tư thiết bị

lợi ích 1

Quản lý danh sách vật tư thiết bị giúp tìm kiếm và quản lý thông tin vật tư thiết bị dễ dàng nhanh chóng.

lợi ích 2

Quản lý thông số kỹ thuật, các thuộc tính,... của vật tư thiết bị.

lợi ích 3

Quản lý hãng sản xuất, nhóm các vật tư thiết bị, đơn vị tính.

Quản lý tồn kho

Quản lý tồn kho

lợi ích 1

Quản lý danh sách kho. Quản lý thông tin kho, địa chỉ kho, nhân viên quản lý kho.

lợi ích 2

Thống kê số lượng vật tư thiết bị tồn kho.

lợi ích 3

Thống kê số lượng vật tư thiết bị tồn kho dưới hạn mức.

Quản lý nhập kho

Quản lý nhập kho

lợi ích 1

Quản lý phiếu nhập kho giúp doanh nghiệp nắm bắt được tình hình nhập kho của vật tư thiết bị.

lợi ích 2

Nhập kho theo đơn hàng, nhập kho theo phiếu điều chuyển, nhập kho trả lại từ thi công, nhập kho theo yêu cầu vật tư, nhập kho khác.

Quản lý xuất kho

Quản lý xuất kho

lợi ích 1

Quản lý phiếu xuất kho giúp doanh nghiệp theo dõi được tình hình xuất kho của vật tư thiết bị một cách dễ dàng.

lợi ích 2

Xuất kho thi công, xuất kho theo điều chuyển, xuất kho theo yêu cầu cung ứng vật tư, xuất kho theo đơn hàng bán vật tư, xuất kho khác.

Kiểm kê

Kiểm kê

lợi ích 1

Hỗ trợ doanh nghiệp kiểm kê ngay trên hệ thống một cách dễ dàng, giúp kiểm soát tồn kho của vật tư, tránh thất thoát vật tư.

lợi ích 2

Kiểm kê theo nhóm hàng hóa hoặc đích danh hàng hóa.

lợi ích 3

Tự động cập nhật tồn kho và các giao dịch điều chỉnh tồn kho.

Báo cáo

Báo cáo

lợi ích 1

Báo cáo tổng hợp giao dịch nhập kho chi tiết theo từng kho của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm bắt được quá trình nhập kho.

lợi ích 2

Báo cáo tổng hợp giao dịch xuất kho chi tiết theo từng kho của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nắm bắt được quá trình xuất kho.

lợi ích 3

Báo cáo tồn kho của các công trình và nội bộ.

Ưu điểm vượt trội của hệ sinh thái Chuyển đổi số 365

An toàn và bảo mật

An toàn và bảo mật

An toàn, bảo mật tuyệt đối, dữ liệu được lưu trữ theo mô hình điện thoán đám mây.

Một nền tảng duy nhất

Một nền tảng duy nhất

Tích hợp tất cả các ứng dụng doanh nghiệp của bạn đang cần trên một nền tảng duy nhất.

Ứng dụng công nghệ AI

Ứng dụng công nghệ AI

Ứng dụng công nghệ AI tự nhận thức. Phân tích hành vi người dùng giải quyết toàn diện bài các toán đối với doanh nghiệp cụ thể.

Giải pháp số 1 Việt Nam

Giải pháp số 1 Việt Nam

Luôn đồng hành và hỗ trợ 24/7. Phù hợp với tất cả các tập đoàn xuyên quốc gia đến những công ty SME.

Sử dụng miễn phí trọn đời

Sử dụng miễn phí trọn đời

Miễn phí trọn đời đối với tất cả các doanh nghiệp đăng ký trong đại dịch covid-19.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Quản lý kho vật tư xây dựng 365

Phần mềm Quản lý kho vật tư xây dựng 365 mang tới giải pháp quản lý kho nguyên vật liệu, vật tư thiết bị xây dựng cho doanh nghiệp một cách hiệu quả, dễ dàng sử dụng, dễ dàng quản lý, an toàn bảo mật và miễn phí trọn đời.

Download Phần mềm quản lý kho xây dựng 365

Những câu hỏi thường gặp về phần mềm Quản lý kho vật tư xây dựng 365

câu hỏi

Đặt câu hỏi với Quản lý kho vật tư xây dựng 365

Họ tên

Số điện thoại

Câu hỏi*

Nhập mã Captcha*

456H89

captcha